शुभेच्छा

  संपर्क
 
 
 
अखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्था नाशिक, पुणे केंद्र,
१२९३, सदाशिव पेठ, चिमण्या गणपती जवळ,
कौशिक गृहरचना संस्था, पुणे - ४११ ०३०
 
दूरध्वनी : ०२०-२४४३६९२२
 
श्री. प्रकाश दाते (केंद्रप्रमुख) : ९४२४०१८५५०
श्री. विश्वनाथ भालेराव (कार्यवाह) : ९६०४६०३६८६
     
वेळ : सकाळी : १०.३० ते १२.३०, सायं : ५.०० ते ७.३०
दर रविवारी कार्यालय बंद राहील.